Tutkimus

Tutkimusta kattavasti kuulon diagnostiikasta aina sisäkorvaistutehoitoon asti

Tavoite

Kuulonkuntoutuksen tulisi vastata mahdollisimman hyvin potilaan tarpeita ja kuulonaleneman tasoa. Kuulonaleneman ymmärtämiseksi ja hoitamiseksi tarvitaan myös sellaisia tutkimuksia, joilla kuulonaleneman käytännön ongelmia joka päiväisessä elämässä voidaan paremmin tutkia ja mitata.

Tutkimusryhmämme kehittää menetelmiä ja välineitä niin diagnostiikkaan kuin lopulta korvakirurgian tarpeisiin (sisäkorvaistutehoito). Seuraamme myös aktiivisesti hoidon tuloksia, jotta hoidon laatu olisi mahdollisimman hyvä.

Diagnostiikka

Audiogrammi, eli kuulon kynnysmittaus, ei välttämättä kerro kovinkaan hyvin miten kuulonalenema vaikuttaa käytännössä ja minkälaisia rajoitteita se muodostaa sosiaalisissa tilanteissa. Ryhmämme kehittämä suomalainen puhehäly testi on askel kohti pyrkimystä ymmärtää kuulonaleneman vaikutuksia joka päiväisessä elämässä.

Tällä hetkellä kehitämme realistisempia kuulon tutkimuksia, joilla todellisiin haasteisiin kuulemisessa päästäisiin käsiksi. Nämä tutkimukset mahdollistavat myös hoidon kehittämisen vastaamaan mahdollisimman hyvin näitä tarpeita.

Myös helposti saavutettavat automatisoidut testit mahdollistavat kuulon testaamisen matalalla kynnyksellä jo kotioloissa. Näin olisi mahdollista lisätä tietoisuutta ja tavoittaa hoidettavat kuulonalenemat ajoissa, ja päästä aloittamaan asianmukainen kuulonkuntoutus.

Sisäkorvaistute

Sisäkorvaistutehoito on vakiinnuttanut asemansa vaikeiden kuulonalenemien hoidossa. Hoitomuotona se on käytössä niin aikuisilla kuin lapsilla. Sisäkorvaistutehoidon indikaatiot laajentuvat jatkuvasti, sekä uutta lääkinnällistä teknologiaa ohjelmistojen ja laitteiden muodossa tulee käyttöön. Ryhmämme tutkii uusia istutteita ennen potilaskäyttöön ottoa sekä kehittää menetelmiä sisäkorvaistutehoidon tulosten parantamiseksi niin kirurgiassa kuin kuntoutuksessa leikkauksen jälkeen.

VR-suunnittelu

Virtuaalitodellisuus (VR) mahdollistaa lääketieteellisten kerroskuvien katselun kolmiulotteisessa ympäristössä. VR näyttää mahdollistavan potilaskohtaisen anatomian tarkastelun ja ymmärtämisen perinteistä 2D tarkastelua paremmin.

VR tutkimus pyrkii selvittämään VR:n etuja kirurgian suunnittelussa.

Kuopion Yliopistollinen sairaala,
Korva-, Nenä- ja Kurkkutaudit
Puijonlaaksontie 2
Kuopio, 70210
Finland